طریقه انتخاب وتنظیم سایز سند کاری در برنامه Word

ابتدا برنامه Microsoft Word را از مسیر Start Menu\All Programs\Microsoft office\Microsoft Word اجراکنید

سپس از سربرگ Page Layout روی نماد Size کلیک کرده و سایز دلخواه را انتخاب میکنیم .

توجه داشته باشید که سایز استاندارد سند کاری A4 می باشد.

suherfe.blogfa.com