مطالب تکمیلی در تدریس پودمان کسب وکار

بازاریابی Marketing

suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

استفاده از بازاریابی برای همه کسب وکارها و سازمان هایی که درصدد هستند بدون تسلیم دربرابر تغییر، حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند ضرورت دارد. آنها باید تلاش کنند تا با بازارگرایی، بازارشناسی، بازارگردی و بازاریابی،سهم بازار و فرصت مناسبی برای خود بدست آورند و با عرضه محصولی خوب با قیمتی مناسب، بکارگیری روش های مطلوب توزیع،استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده و شناسایی رقبا، فرصت ها و تهدیدهای محیطی، سهم بازار و فرصت خود را افزایش دهند وبا خلاقیت، ابتکار، انعطاف پذیری، و تطبیق منابع با نیازها و خواسته های مشتریان داخلی و خارجی، علاوه بر افزایش سهم بازار و فرصت خود، مشتریان شان را نیز حفظ نمایند.

بنابراین تنها، راه اندازی کسب و کار مهم نیست، بلکه بایستی به دنبال توسعه آن باشند تا بتوانند در دنیای کسب و کار رقابت کنند. پس از راه اندازی کسب و کار باید به دنبال این بود که چگونه و از چه راه هایی می توان در بازار پر رقابت امروزی ماندگار شده و محصول یا خدمات خود را گسترش و توسعه داد. چرا که اگر به دنبال توسعه کالا یا خدمات خود در بازار نباشید، به احتمال زیاد در کسب و کار خود موفق نخواهید شد.