مطالب کمک درسی و آموزشی جهت تدریس پودمان خودرو کاروفناوری نهم

آشنایی با پردازنده کامپیوتری خودرو - Engine Control Unit - ECU

 

 Engine control unit

بررسی سیستم های الکترونیکی خودرو

به طور کلی هدف از استفاده از کامپیوتر های الکترونیکی در خودرو ها عبارتند از:

- نیاز به کنترل دقیق مقدار سوخت مصرفی در خودرو برای رسیدن به استاندارهای تعریف شده

- عیب یابی پیشرفته

- کاهش مقدار سیم های استفاده شده در خودرو

- افزایش امنیت (در برابر سوانح رانندگی و سرقت)

به طور کلی کنترل موتور مهمترین وظیفه ی سیستم کامپیوتری موجود در خودرو است. از این رو واحد کنترل موتور یا ECU قدرتمندترین کامپیوتر موجود در خودرو است.

تحقیق کاروفناوری آشنایی پردازنده کامپیوتری خودرو - ECU - برق خودرو پودمان خودرو کاروفناوری نهم

روش کنترلی که ECU از آن استفاده می کند، Closed Loop Control نام دارد. ECU برای استفاده از این روش کنترل، از طریق تعداد زیادی سنسور، اطلاعات زیادی از وضعیت قسمت های مختلف (مثل دمای سیستم خنک کننده یا مقدار اکسیژن در اگزوز) بدست می آورد. ECU با استفاده از این اطلاعات بدست آمده و قرار دادن آن در تعداد زیادی فرمول، بهترین زمان جرقه در موتور و مدت زمان باز بودن پاشنده ی سوخت (Fuel Injector) را تعیین می کند. در واقع ECU این کار را برای به کمینه رساندن مقدار مصرف سوخت انجام می دهد.

در یک ECU مدرن ممکن است از یک پردازنده ی 32 بیتی و 40 مگاهرتزی استفاده شود. در این مدار، پردازنده به همراه صدها قطعه ی الکترونیکی دیگر بر روی یک برد چند لایه قرار گرفته است. تعدادی از اجزای الکترونیکی که به همراه پردازنده در این مدار قرار دارند عبارتند از:

- Analog-to-digital converters یا مبدل آنالوگ به دیجیتال

- High-level digital outputs یا خروجی دیجیتال سطح بالا

- Signal conditioners یا متناسب کننده ی سیگنال

- Communication chips یا تراشه های ارتباطی بررسی سیستم های الکترونیکی خودروهای جدید