کاربران محترم مبلغ مورد نظر را به شماره زیر کارت به کارت نمایید.

نام بانک انصار

شماره کارت    6273811093777768

به نام سید سلطان شیخی

http://s9.picofile.com/file/8274249918/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87.jpeg